Råderet, forbedringer og forandringer


Downloads:

Tjek venligst takster for kollektiv- og individuel råderetsarbejde på AAB's hovedafdelings hjemmeside.


  ANSØGNING OM ÆNDRING AF SKILLEVÆGGE

  (uden refundering ved fraflytning) Tryk her


  ANSØGNING OM FORANDRINGER

  via den individuelle råderet (uden refundering ved fraflytning) Tryk her


  ANSØGNING OM FORBEDRINGER

  via den individuelle råderet (med delvis refundering ved fraflytning) Tryk her


  Tryk her Køkkenrenovering


  Læs mere om råderet på hovedafdelingen AAB's hjemmeside

  https://aab.dk/beboer/din-bolig/raderet/