Containergården


SORTERING AF STORSKRALD


Pr. 1. oktober 2012 skal vi sortere vort affald (kildesortere).


Der er på stor­skrald-pladsen opsat containere og indrettet pladser,

som tydeligt er mærket med, hvad de må indeholde, hhv.:


2 containere til papir

2 containere til pap

1 container til glas

4 containere til småt brændbart (under 1 m)

1 stor aflåst container:

Ved denne stilles stort brændbart (over 1 m),

her placeres også metal

1 plads til elektronik

1 plads til maling og kemikalier

1 plads til genbrug

1 battericontainer


 


Det er vigtigt, at den enkelte beboer selv sørger for at sortere sit affald i de rigtige containere / pladser. Såfremt dette ikke sker, vil den enkelte lejer blive pålagt en sorteringsafgift på  1.200 kr.Hvis vores ejendomsfunktionærer skal til at sortere affaldet  inden containerne / pladserne bliver tømt, kan det medføre, at der bliver mindre tid til andre opgaver.


Vi skal gøre opmærksom på, at pladsen er videoovervåget.


Beboerne skal bruge adgangsbrikken (samme som til gadedøren) for adgang til containerpladsen.


Der kan lånes en trækvogn. Nøgle kan afhentes på kontoret mod at levere vaskekort.


Find Containergården