Varmecheck


Information om varmecheck


AAB afd. 37 har spurgt Hofor om leverancen af fjernvarme opfylder kravene, så beboerne i afd. 37 kan søge varmecheck, som står beskrevet i AAB's nyhedsblad. 


Hermed svar fra Hofor:


En lav pris på fjernvarmen og en lav andel af naturgas i fjernvarmen betyder, at det ikke er aktuelt for HOFORs kunder at søge tilskud til en varmecheck. 99 pct. af københavnerne har fordel af denne billige varmemetode, som benytter en ganske lille andel naturgas.

Hvornår er der naturgas i varmeproduktionen hos HOFOR? Kun når det er meget koldt, er der behov for at starte spidslastanlæg, for at have varme nok i systemet til alle. Nogle af disse spidslastanlæg bliver fyret med naturgas. Det er derfor svært at sige, hvor meget naturgas varmen indeholder, da det kommer an på, om vi har en varm eller kold vinter. Men for at give et eksempel, så var andelen af naturgas i fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet i 2020 på 9 pct. Vi forventer, at den andel har været langt mindre i 2021 – tallene har vi dog ikke endnu.


Med venlig hilsen

HOFOR
Kundeservice