Skraldeskakter og sortering af skrald


Skraldet skal sorteres. Bioaffald skal i de grønne bioaffaldposer og restaffald må kun komme i skakten.


De grønne skraldeposer vil ikke længere blive omdelt, men kan i stedet hentes på alle vaskerierne og på kontoret på Keldsøvej 23 i åbningstiden. Tryk her for at se åbningstider.

Det er forbudt at bruge skakten til storskrald. Brug i stedet containergården. 


Bioaffald:

Brug den grønne køkkenkurv med bioposer.

Poserne skal ikke i skakten, men i den opstillede affaldsbeholder.

Nye poser kan afhentes på kontoret, men vil også blive omdelt.


Bioaffald:

Det må du komme i din grønne bioaffaldsspand

Madaffald – råt og tilberedt

Ris, pasta og morgenmadsprodukter

Kød, fisk, ben og knogler

Brød og kager

Frugt og grøntsager

Sovs og fedt

Pålæg

Æg og æggeskaller

Nødder og nøddeskaller

Kaffegrums og kaffefiltre

Teblade og tefiltre

Brugt køkkenrulle

Afskårne blomster


Husk, at madaffald altid skal i de udleverede grønne bioposer, og at du skal binde knude på dem for at minimere lugtgenerne. Er dit madaffald meget vådt, kan det være en god idé at bruge 2 poser.


Det må ikke komme i beholderen til madaffald

Jord

Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner)

Madaffald i emballage

Potteplanter


Restaffald til skraldeskakt:

Restaffald er affald som hovedsageligt består af
ikke-bionedbrydeligt køkkenaffald, dyrestrøelse,
hygiejneaffald og mindre emner af kasserede
materialer, der typisk frembringes af
husholdninger. Fx pizzabakker, gavepapir, snavset
papir og pap, servietter, bleer, støvsugerposer,
kattegrus og vatpinde.


Tryk her for mere information vedr. skraldesortering Kbh.